BRODERLOGE NR. 4 PROGRES AF DANMARK I.O.O.F
      ODD FELLOW PALÆET - BREDGADE 28 - 1260 KØBENHAVN

Ord til eftertanke

 

Om det at være menneske og leve sammen med andre er der sagt og skrevet meget.

Her nogle citater:

 

 

 

“Selvom vi ikke
hengiver os til åndelig eller religiøs praksis,

                                              vil vi kunne leve fredfyldt og harmonisk,

forudsat at vi forstår

at vi er nødt til at leve i indbyrdes afhængighed.

Vi er sociale dyr,

og det er umuligt for os

at leve et isoleret liv

uden afhængighed af andre mennesker

eller andre levende væsener”

Tenzin
Gyatso, den 14. Dalai Lama

 

“Mennesket er født socialt,

i relation til andre,

med andres blik på sig.

Vi er ikke født som uafhængige,

isolerede Robinson Cruso’er på en øde ø.

Vi er født ind i et fællesskab,

rent biologisk.

Vi er frugten af to menneskers møde.

Vi er udviklet i og af et fællesskab.

Vi har egenskaber rettet mod andre

som en del af vores biologiske konstitution.”

Tor Nørretranders, Det generøse menneske,
People’sPress, 2002, s.135

 

vi er hinandens verden og
hinandens skæbne.”

 K.E. Løgstrup, Den etiske fordring. (1956) Gyldendal, 1991, s. 25f

 

“Det er lettere at
kæmpe for sine principper

end at leve op til dem.”

Alfred
Adler

 

 

Jeg tror mine brødre at vi vist alle sammen forstår og er enige i hvad disse citater
udtrykker. Dog skal vi huske at de i virkeligheden kun er overskrifter og ord
som kun giver mening eller går i opfyldelse såfremt der sættes handling bag.
Derfor – vil vi det gode, vil vi fællesskabet, vil vi gerne finde venskabet, kærligheden
og sandheden – så skal vi handle. Og vi har mine brødre de bedst tænkelige
værktøjer til det. Hvis vi i vores hverdag tænker på og omsætter vores Ordens
grundsætninger i forhold til os selv, vores nærmeste, hinanden og vores
medmennesker er vi med til at gøre den forskel som gør det muligt.

 

 

 

Således være det

D. 4. februar 2013