BRODERLOGE NR. 4 PROGRES AF DANMARK I.O.O.F
      ODD FELLOW PALÆET - BREDGADE 28 - 1260 KØBENHAVN

At være Odd Fellow

Hvad vil det sige at være Odd Fellow?

Er du blevet anbefalet at blive Odd Fellow broder, kan du med sikkerhed betragte det som en stor anerkendelse.

Hvad enten det er et familiemedlem, eller en god ven, du har talt med om det, så er hans anbefaling et udtryk for hans opfattelse af din levevis, og af din måde at være på overfor andre mennesker.

Du kan også på eget initiativ have fået interesse for at træffe ligesindede mennesker, eller du søger måske en indre værdi eller et ståsted i livet.

Måske er dine tanker da identiske med dem, du kan møde hos brødre i Odd Fellow Ordenen. du kan da spørge:

Hvad vil det sige at være Odd Fellow ?

Nogle brødre i vores broderloge – nr. 4 Progres – er nået frem til disse svar:

En Odd Fellow Broder er – Et menneske man kan stole på,
Et menneske man gerne vil have som ven,
En som altid vil være villig til at hjælpe, hvis han kan,
En som har respekt for andres meninger, også selvom han ikke er enig i alle detaljer,
En som er forstående, venligsindet og tolerant overfor alle.

Og du kan også spørge. Hvad sker der på logemøderne ?

Det allermeste kan vi fortælle alle om, som f.eks. :

At vi har et ugentligt møde – i vor loge er det mandag aften,

At hver aften inddeles først i ca. 1 til 1 ½ time i logesalen, og dernæst ca 1 ½ til 2 timer i et selskabslokale, hvor der er mulighed for at nyde et stykke mad eller to, samt noget at drikke til, og naturligvis få en hyggesnak med en eller flere af brødrene. At vi på mødet i logesalen følger en fast dagsorden, som alle loger følger, At et af punkterne drejer sig om evt. syge brødre, som vi raske så er villige til at besøge og hjælpe, hvis der måtte være behov for det,

At et andet punkt er behandling af ansøgninger om at blive Odd Fellow, altså anbefaling af nye kandidater,

At et tredje er f.eks. at høre, hvad vort aktivitets-udvalget har at berette. For nylig har dette udvalg arrangeret besøg på Politihistorisk Museum, og et andet på Lokalhistorisk Cafe på Østerbro, hvor emnet var H. C. Andersen hos Østerbro borgere. Dette foregår almindeligvis på en anden aften end logens mødeaften. At vi sommetider har besøg af brødre fra anden loge, eller at vi selv er på besøg, med det formål at lære hinanden at kende, og for at udveksle synspunkter og ideer.

At vi naturligvis har et års budget, som præsenteres, debatteres, og godkendes med eller uden ændringer. At der også en gang årligt præsenteres et regnskab.

At broderlogen har en sekretær, der fører en protokol over en mødeaftens indhold, som oplæses til godkendelse ved næste møde.

At der af og til er en broder, der holder et indlæg om et emne, som han kender til – f.eks. hans erhverv, eller noget han har oplevet, og som han vil dele med os andre.

At vi sommetider har en foredragsholder, der inviteres til at fortælle om sit liv, sit arbejde, eller sin medvirken i det offentlige erhverv, eller om musik, eller hvad vedkommende nu selv vil vælge at tale om.

At vi har aftener, hvor vi modtager nye kandidater til indvielse i vor loge, At vi kort før jul har en aften med damer og familie, venner og bekendte, til en julestemning, hvor der først foregår en højtidelig del i logesalen, og dernæst en mere selskabelig del i et selskabslokale hvor vi hygger os med god middag, nogle julesange, evt. oplæsning af Peter’s jul, eller anden jule historie, afsluttende med at vi ønsker hinanden god julog godt nytår.

At vi også en gang om året arrangerer et bankospil, hvor alle er velkomne, både familie og venner.

At vi en gang om året holder en yngre brødres aften, hvor det er de nye yngre brødre, der står for aftenens arrangement, Og tilsvarende en anden aften om året, er der en ældre brødres aften, hvor kutymen tidligere har været, at den ældste broder holdt aftenens tale, både for de nye, der er broderlogens arvtagere, og også for brødre på hans egen alder i logen.

Som det sikkert fremgår, sker der en masse, – også forskellige ting i løbet af mødeaftenerne, og alt må udenforstående høre om og få at vide.

Det eneste som vi gerne vil bevare for os selv, og det som en kandidat selv skal opleve på sin indvielsesaften som noget ganske særligt, højtideligt og tankevækkende, det er Ordenens ceremonier, symboler der knytter sig til, samt pasord og tegn.

Af br. eksmester Ove Malta Nielsen, 29. dec. 2002

Redigeret af br. Tom Nyvold, 2.juni.2011