BRODERLOGE NR. 4 PROGRES AF DANMARK I.O.O.F
      ODD FELLOW PALÆET - BREDGADE 28 - 1260 KØBENHAVN

Velkommen til broderloge nr. 4 Progres

 

Broderloge nr. 4 Progres har til huse i Odd Fellow Palæet i København.

Vi har mødeaften hver mandag.

Vor logeaften inddeles først i ca. 1 til 1 ½ time i logesalen, og dernæst ca 1 ½ til 2 timer i et selskabslokale, hvor der er mulighed for at nyde et stykke mad eller to, samt noget at drikke til, og naturligvis få en hyggesnak med en eller flere af brødrene.

  

 

 

 Hvad vil det sige at være Odd Fellow?

Nogle brødre i vores broderloge – nr. 4 Progres – er nået frem til disse svar:

En Odd Fellow broder er – Et menneske man kan stole på,
Et menneske man gerne vil have som ven,
En som altid vil være villig til at hjælpe, hvis han kan,
En som har respekt for andres meninger, også selvom han ikke er enig i alle detaljer,
En som er forstående, venligsindet og tolerant overfor alle.

 

Vel mødt, kære broder, i logen mandag d. 2. januar 2017 hvor vi vil tage hul på en masse nye begyndelser – sammen.

Embedsmændene har – igen – lagt sig i selen for at skabe et begivenheds- og indholdsrigt program for foråret 2017. Lad mig i uddrag nævne en særdeles interessant studiekreds i januar, et fællesmøde med søsterlogen Athene og en foredragsaften der taler ind i Odd Fellow-budet om at begrave de døde. Herudover 5 aftener med qradarbejde, en eksmesterstjerne og alle de obligatoriske punkter i loge nr. 4 Progres forårsproqrarn

 

 

Bror Thorkil Nielsen Takker.

Broder Thorkil Nielsen Takker for den store deltagelse og fremmøde i forbindelse med hans hustru Birthes død og begravelse.

Det varmer i en svær tid. Tak.